Itsepuollustus

Harjoittelemme liikunnan ohella irroittaumisia kiinnipito-otteista sekä turvallista kaatumista.